Mijn bedoeling is om terug te keren naar het beschrijvende symbolische beeld met de nadruk op individuele uitdrukking en subjectieve vrijheid. Omdat mijn ervaring vrouwelijk is, zoek ik in mijn werk naar de creatie van vormen, waarbij het vrouwelijk lichaam als symbolisch middel wordt gebruikt om mijn eigen identiteit en subjectiviteit te vertalen. Daarom zoek ik, op dit punt aangekomen, naar middelen om deze subjectiviteit met symbolische beelden op het doek te zetten, in plaats van met puur abstracte 2D middelen.

Mijn eigen filosofie over schilderen staat haaks op de decoratieve kunst. Hoewel ik naar schoonheid zoek, geloof ik in eerste instantie in de 'ontwakende' kwaliteit van de kunst die ook uitgedrukt kan worden door middel van heftige bewegingen en af en toe door het kiezen van droefheid, verschikking, afkeer en pijn.

Persoonlijk zoek ik naar de balans tussen het natuurlijke, het geobserveerde en de innerlijke visie. Ik werk in het begin met modellen en probeer daarna in mijn atelier die ervaring te vertalen in een meer symbolische expressie van de universele waarheid. Mijn doel is om het lichaam te gebruiken als een symbool, in plaats van dat ik directe interpretatie van de zichtbare werkelijkheid maak. Ik heb daarom geprobeerd een te realischtisch beeld te vermijden door de naakten zodanig te gebruiken dat een gevoel van tijd en plaats wordt vermeden.


 
 

Site best viewed at a 1024x768 resolution

Copyright © by Jennifer Hopkins